Quận Hai Bà Trưng

Family

Family

178 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng.

F Plaza

F Plaza

159 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng.

XO

XO

258 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng.

Nồng Nàn Hà Nội Karaoke

Nồng Nàn Hà Nội Karaoke

374 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Summit Bùi Thị Xuân

Summit Bùi Thị Xuân

36 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Summit Triệu Việt Vương

Summit Triệu Việt Vương

69 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bích Anh

Bích Anh

28 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bingo KTV

Bingo KTV

142 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Roma

Roma

450 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

NO2

NO2

105 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke No1

Karaoke No1

107B Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Memory Karaoke

Memory Karaoke

12 Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Windows

Karaoke Windows

14 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke The First

Karaoke The First

80 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Mai Lê

Karaoke Mai Lê

E105 K3 Ngõ 18 Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Bingo

Karaoke Bingo

142 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Vol II

Karaoke Vol II

206 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Fantasy

Karaoke Fantasy

22 Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Vọng Xưa

Karaoke Vọng Xưa

8 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Hải Ly

Karaoke Hải Ly

36 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Queen Club

Karaoke Queen Club

142 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Karaoke GT

Karaoke GT

419 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke TipTop

Karaoke TipTop

21 Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke Fantasy

Karaoke Fantasy

201 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116