Huyện Hoài Đức

Michanel Jackson

Michanel Jackson

Khu tái định cư Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Karaoke Dragon Trạm Trôi

Karaoke Dragon Trạm Trôi

Khu 6 Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.

 Karaoke Diamond

Karaoke Diamond

Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội .

Karaoke Cafe All Star

Karaoke Cafe All Star

Khu 6 Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116