Quận Ngô Quyền

Karaoke Anh Đào

Karaoke Anh Đào

96 Lương Khánh Thiện, P. Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke MJM

Karaoke MJM

8 Trần Phú, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Celsius

Karaoke Celsius

13 Lương Khánh Thiện, P. Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Elega

Karaoke Elega

173 Lê Lợi, P. Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Giai Điệu

Karaoke Giai Điệu

42 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Grammy

Karaoke Grammy

70 Trần Khánh Dư, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Window

Karaoke Window

114A Lạch Tray, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Doremi

Karaoke Doremi

25 Phạm Minh Đức, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Anh Yến

Karaoke Anh Yến

6 Máy Tơ, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Space

Karaoke Space

53 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Idol

Karaoke Idol

53 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Cafe Thúy Hằng

Karaoke Cafe Thúy Hằng

28/213 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke 127

Karaoke 127

127 Đà Nẵng, P. Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Lạch Tray

Karaoke Lạch Tray

432 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke A & D

Karaoke A & D

384 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke & Cafe The Mos

Karaoke & Cafe The Mos

231 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Wonderland

Karaoke Wonderland

134 Văn Cao, P. Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Smile

Karaoke Smile

270 Lô 22 Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Karaoke Doremi Phương Lưu

Karaoke Doremi Phương Lưu

65 Phương Lưu 1, P. Đông Hải, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116