Thành phố Lào Cai

Karaoke Lao Cai International

Karaoke Lao Cai International

88 Thuỷ Hoa, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Ngôi Sao Phương Bắc

Karaoke Ngôi Sao Phương Bắc

40 Trần Nguyên Hãn, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Cafe Vuông

Karaoke Cafe Vuông

313 Hồng Hà, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Huyền Trang

Karaoke Huyền Trang

41 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Ngọc Lý

Karaoke Ngọc Lý

32 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Đức Anh

Karaoke Đức Anh

39 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Hương Lan

Karaoke Hương Lan

127 Đặng Châu, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Khánh Linh

Karaoke Khánh Linh

277 Khánh Yên, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Hà Giang

Karaoke Hà Giang

31 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Thu Hương

Karaoke Thu Hương

15 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Thu Trang

Karaoke Thu Trang

24 Lê Văn Hưu, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Cafe Ngọc Hải

Karaoke Cafe Ngọc Hải

75 Thanh Niên, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Ngọc Anh Lào Cai

Karaoke Ngọc Anh Lào Cai

Đường Nhạc Sơn, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Minh Thảo

Karaoke Minh Thảo

303 Nhạc Sơn, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Yến Khanh

Karaoke Yến Khanh

35 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Hằng Nga

Karaoke Hằng Nga

27 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke 43 Nguyễn Huệ

Karaoke 43 Nguyễn Huệ

43 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

Karaoke Nhật Lệ

Karaoke Nhật Lệ

37 Nguyễn Huệ, Tp. Lào Cai, Lào Cai.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116