Thành phố Hải Dương

Karaoke Cafe 18

Karaoke Cafe 18

18 Minh Khai, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Hùng Phương

Karaoke Hùng Phương

41 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Hương Ly

Karaoke Hương Ly

38 Quang Trung, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Nam Chân

Karaoke Nam Chân

11 Chi Lăng, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Fantasy

Karaoke Fantasy

124 Thanh Niên, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Khánh Vân

Karaoke Khánh Vân

37 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Thùy Nha

Karaoke Thùy Nha

43 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Thanh Huyền

Karaoke Thanh Huyền

37 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Sao Mai

Karaoke Sao Mai

180 Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke VPOP

Karaoke VPOP

137 Bà Triệu, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Hiền Lùn

Karaoke Hiền Lùn

5 Canh Nông, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Phương

Karaoke Phương

39 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Lá Đỏ

Karaoke Lá Đỏ

43 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Lưu Ly

Karaoke Lưu Ly

7 Canh Nông, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Ngọc Anh

Karaoke Ngọc Anh

41 An Ninh, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Hà Vy 3

Karaoke Hà Vy 3

3 Canh Nông, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Tiến Đồng

Karaoke Tiến Đồng

112 Bà Triệu, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Stars

Karaoke Stars

82 Thanh Niên, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Đức Lưu

Karaoke Đức Lưu

65 Quang Trung, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Karaoke Hoa Phượng

Karaoke Hoa Phượng

30 Canh Nông, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116