Thành phố Hoà Bình

Karaoke Oanh Tiến

Karaoke Oanh Tiến

131 Điện Biên Phủ, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình.

Karaoke Hồng Bình

Karaoke Hồng Bình

137 Điện Biên Phủ, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình.

Karaoke Trà My

Karaoke Trà My

129 Điện Biên Phủ, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình.

Karaoke 212 Trần Hưng Đạo

Karaoke 212 Trần Hưng Đạo

212 Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình.

Karaoke Trường Sơn

Karaoke Trường Sơn

135 Điện Biên Phủ, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116