Thành phố Phủ Lý

Karaoke Băng Châu

Karaoke Băng Châu

216 Biên Hòa, P. Liêm Chính, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.

Karaoke Gia Đình

Karaoke Gia Đình

237 Biên Hòa, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.

Karaoke 290

Karaoke 290

290 Nguyễn Văn Trỗi, P. Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.

Karaoke Hà My

Karaoke Hà My

189 Biên Hòa, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.

Karaoke Thanh Tân

Karaoke Thanh Tân

Biên Hòa, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116