Thành phố Hà Tĩnh

Karaoke Thời Đại

Karaoke Thời Đại

108 Phan Đình Giót, P. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Karaoke New Hà Tĩnh

Karaoke New Hà Tĩnh

106 Phan Đình Giót, P. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Karaoke Huy Hoàng Hà Tĩnh

Karaoke Huy Hoàng Hà Tĩnh

Quốc lộ 1A, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Karaoke Làn Sóng Xanh

Karaoke Làn Sóng Xanh

114 Phan Đình Giót, P. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Karaoke New Like

Karaoke New Like

77 Phan Đình Giót, P. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Karaoke Song Tùng

Karaoke Song Tùng

42 26/3 , Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
Hotline: 043 9903 116